Confucius Institute at Bobo-Dioulasso Polytechnic University

City   Bobo-Dioulasso

Institutions   Foreign Institution:Bobo-Dioulasso Polytechnic University
Chinese Institution:Tianjin Polytechnic University

Timeline   Founding time: 2019/01/28

Contact   Person of contact:ZHANG Xingguo;Dr. Mamadou TRAORE
Address:01BP 1091 Bobo-Dioulasso 01 Burkina Faso
Tel: (00226) 20 98 06 35
Fax: (00226) 20 98 06 35
E-mail:zhangxingguo@tjpu.edu.cn;yenanka@gmail.com

Website